Tyto všeobecné podmínky platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.skreditkou.cz (dále web). Účelem těchto podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Sport Fun Adventure z. s. (dále SFA) na jedné straně a dárce (dále též objednatel) na straně druhé.

 

Provozovatelem webových stránek www.skreditkou.cz a majitelem účtu PayPal a účtu ve Fio bance je:

Sport Fun Adventure z. s.  
nám. Přátelství 2802, 39005, Tábor   
IČ: 07120176  (nejsme plátci DPH)

Číslo bankovního účtu:  
2601449590 / 2010 (Fio Banka)  
 
PayPal:  
info@skreditkou.cz 
 
Sport Fun Adventure z. s. je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 7775. 
 
Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby, která vyřizuje vaše dary a také příspěvky v akci "Kup nám pivo": 
Petr Zikmund, telefon: +420 725 83 31 11, email: info@skreditkou.cz.

Dárcem se rozumí na webu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala finanční příspěvek na účet vedený u společnosti PayPal nebo na běžný účet.

 

Povinnosti Sport Fun Adventure z. s.

Sport Fun Adventure z. s. se zavazuje přijmout finanční příspěvek od dárce prostřednictvím webového formuláře (zde)  a pokud obsahuje též informaci o internetové adrese a názvu webu dárce, je SFA povinen zveřejnit je na stránce https://www.skreditkou.cz/kup-nam-pivo po dobu nejméně 3 let od data vložení.

Jestliže SFA nemůže publikovat informace o webu dárce, je o tom povinen neprodleně informovat dárce a do 30 dnů mu vrátit zaplacenou částku.

 
Povinnosti dárce

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný webový formulář bude doručen SFA.

 

Dárce se zavazuje

Odeslat finanční dar DS ve výši, kterou sám vybral ve webovém formuláři, do 14 dnů od odeslání objednávky (v případě, že selže platba přes PayPal).  
Dárce se dále zavazuje, že publikovaný vzkaz a obsah publikované internetové adresy je v souladu s Českými a Evropskými zákony a že je v souladu s dobrými mravy.

 

Storno přidání vzkazu ze strany dárce

Dárce má právo stornovat odeslaný příspěvek bez udání důvodu kdykoli do 7 dnů od data připsání platby na účet SFA, a to e-mailem na adrese info@skreditkou.cz nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 725 83 31 11.  
Při stornu je třeba uvést jméno a ID příspěvku. SFA se zavazuje vrátit dárci již zaslanou finanční částku ve lhůtě 30 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený objednatelem nebo přes PayPal (v případě, že byl příspěvek darován přes payPal), pokud se spolu nedohodnou jinak.

 

Storno objednávky suvenýru ze strany SFA

SFA si vyhrazuje právo odstranit vzkaz v případě: 
- kdy obsah webu dárce nebo obsah vzkazu porušuje zákon nebo morální zásady 
- v případě, že na účet SFA nebyla připsána platba do 7 dnů od data vložení příspěvku

 

Platba za zveřejnění vzkazu s internetovou adresou dárce

Platba předem na účet - dárci u nás platí prostřednictvím platební brány PayPal. Pokud se rozhodnete využít on-line platební systém PayPal, budete po potvrzení objednávky přesměrováni na stránky platební brány PayPal. Službu PayPal může využívat každý, bez nutnosti jakékoliv registrace. PayPal nabízí platbu prostřednictvím jakékoliv karty MasterCard nebo Visa.

Částky uvedené na webu jsou platné v době objednání.

 
Dodací podmínky

SFA je povinen splnit povinnost publikování příspěvku, který dárce přidal přes webový formulář ve lhůtě nejpozději do 2 dnů. D

 

Ochrana osobních údajů

- viz. https://www.skreditkou.cz/ochrana-udaju