Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

 

Totožnost a kontaktní údaje Správce:

Sport Fun Adventure z. s. 
Sídlo: nám. Přátelství 2802, 39005, Tábor  
IČ: 07120176  
zapsáná u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Tel.: 777 81 44 11 (T. Hrubý) 
E-mail: info@skreditkou.cz

 
Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující údaje:
PůvodÚčelÚložištěDoba evidováníMožnost odvolání souhlasuCo evidujemeTřetí strany
NewsletterInformování o novinkách na Váš email pouze na základě vyplnění formuláře na stránce s newsletterem;databáze webu; 
emailová schránka správce
Do vašeho odvoláníV patičce zpravodaje nebo emailem

-email 
-jméno 
-čas registrace

 

CookiesZaznamenání anonymních statistik webu pro náš přehled a za účelem vylepšení struktury webu (pouze se souhlasem při první návstěvě webu);Váš prohlížeč10 letPřímo zde  
Odvolat
Unikátní číslo návštěvníkaGoogle Analytics 
(Alphabet Inc.)
Přidání vzkazu s úhradou finančního příspěvkuPublikování Vašeho vzkazu na naší stránce a úhrada finančního příspěvku přes náš webový formulář a následné přesměrování na platební bránu PayPal;databáze webu + web; emailová schránka správce; 
PayPal 
10 let z titulu plnění smlouvyemailem 
(z důvodu účetní evidence uchováváme zákonem požadované údaje mimo web po dobu 10 let i v případě odstranění příspěvku); 
 
 

- Jméno nebo přezdívka 
- email  
- vzkaz 
- název webu 
- url webu 
- fakturační údaje 
- datum vložení 
- částka

PayPal inc.; 
Účetní společnost

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a vždy na základě vaší akce (Udělení souhlasu s Cookie; dobrovolné přidání vzkazu; přihlášení odběru nevsleterru).  
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku: info@skreditkou.cz. 
 
 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 1. Uchování osobních údajů mimo prostředí internetového obchodu.
 2. Proces pravidelné kontroly systému a nakládání s údaji.
 3. Víceúrovňová ochrana HW (antivir, antispam, denní zálohy).
 4. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Správce.
 5. Zpracování plateb přes prověřenou společnost PayPal.
 6. Zabezpečená komunikace s HTTPS certifikátem.

 

Obecná ustanovení?

 1. Návštěvník poskytuje své osobní údaje Správci za účelem přidání vzkazu, úhrady finanční podpory, objednání informačního newsletteru.
 2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. V případě, že by se návštěvník domníval, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
  - Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, 
  - Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
 5. Požádá-li návštěvník o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 6. Správce je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji návštěvníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 7. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

Odvolání souhlasu s Cookie od Google Analytics je můžné zde: Odvolat

 
Veškeré další dotazy prosíme posílejte na email info@skreditkou.cz.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět[PD1] , a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

[PD1]Zpětvzetí musí být minimálně stejně jednoduché, jako udělení souhlasu!